Transport sanitarny

transport sanitarnyRealizujemy usługi z zakresu transportu sanitarnego. Od początku istnienia naszej firmy wykonaliśmy wiele przewozów tego typu. Działamy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zapewniając tym samym uprawnionym pacjentom przejazd środkiem transportu sanitarnego do placówek medycznych.

Warto wiedzieć o tym, że ten rodzaj transportu wykorzystujemy do przewożenia chorych w określone miejsca, np.

  • do szpitala,
  • do przychodni POZ,
  • na badania,
  • do domów opieki,
  • do przewozu materiałów biologicznych np. krwi.

Chorzy są przewożeni specjalistycznymi karetkami, a z kierowcą zawsze jedzie przynajmniej jeden wykwalifikowany ratownik medyczny. Na pierwszym miejscu stawiamy Wasze bezpieczeństwo.

Finansowanie transportu sanitarnego

Obecne regulacje dotyczące przewozów osób chorych wyodrębniają trzy rodzaje finansowania transportu sanitarnego:

  • Bezpłatny transport sanitarny – przysługuje uprawnionemu choremu na podstawie zlecenia wypisanego przez lekarza. Z tej możliwości mogą korzystać osoby posiadające dysfunkcje ruchu i potrzebujące natychmiastowego leczenia w danym podmiocie. Taki transport (w obie strony) wykonuje się do najbliższego podmiotu, który udziela świadczeń.
  • Współfinansowany transport sanitarny – jest finansowany w 40% ze środków publicznych,
    a pacjent dopłaca 60%. Z tej opcji mogą skorzystać pacjenci wymagający pomocy innej osoby podczas przemieszczania się.
  • Odpłatny transport sanitarny – jeśli chory nie kwalifikuje się do otrzymania zlecenia ze względu na dobry stan zdrowia, wówczas przewóz w obie strony jest całkowicie odpłatny.